Koordinatsystem – Tegne kule figurer i Excel

Diagramverktøyet i Excel er et morsomt alternativ for å lære seg å lese av og markere koordinater i et koordinatsystem.

Under følger oppskrift på hvordan dette gjøres. Opplegget tar fra 1-2 timer avhengig av hvor avanserte figurer man tegner.

  1. Jeg startet med å dele ut et ark med koordinatsystem pr. elev. De fikk som oppgave å tegne en eller flere figurer ved å markere punkter i koordinatsystemet. Figurene ble til ved å dra streker mellom punktene.
  2. Når malen var ferdig måtte alle punktene plottes inn i Excel. Det kan typisk gjøres ved å plotte x-koordinatene i A-kolonnen og y-koordinatene i B-kolonnen.koordinater
  3. Når alle punktene er plottet inn markeres de som vist på bildet over. Velg så fanen sett inn – > punktdiagram -> punktdiagram med rett linjer. Dette er vist på bildet under.                                                                                        punktdiagram
  4. Figuren settes da inn som på bildet over. Blir ikke figuren lik som den som er tegnet? Da har koordinatene gått i surr. Her er det viktig å holde styr på første- og andreakse!
  5. Får figuren den rette formen kan bakgrunnsfarge, linjefarge, punktfage, linjeform osv. redigeres før figuren skrives ut.
  6. Ved å markere diagrammet og velge skriv ut skrives diagrammet ut i fullside. De kommer da ut som vist på bildet øverst.

For å lage en figur inne i figuren, f.eks. øye på et dyr, må en hoppe over en linje under plottingen av koordinater. Excel ser da på det etter den blanke linjen som en frittstående figur. Man slipper dermed strek fra «hovedfigur» til «underfigur».

Lik og del:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *