Formativ test på It’s learning

Dette blogginnlegget er en del av et arbeidskrav i MOOCen IKT i læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Oppgave 1 – Beskriv formativt bruk av digitale tester i din undervisning

Opplegg 1 – Geometri

Opplegget er laget for en 7.klassen. Klassen skal i gang med geometri som tema i matematikk. De har tidligere hatt dette som tema med fokus på figurer, vinkler og bruk av gradskive. Denne gangen skal det utvides til konstuksjon.

Siden det er mange begreper å holde styr på er det ønskelig fra lærers side å teste elevene på forhånd for å finne ut hva de husker fra tidligere perioder med geometri som tema. Det overordnede målet for opplegget er derfor at både elev og lærer får kartlagt hva elevene husker og kan om temaet. Dette er tenkt utført ved hjelp av testverktøyet i LMS. Krav til forberedelse fra lærer er derfor at det opprettes en test om temaet i LMS.

Læreren begynner derfor ikke tamaet med en introduksjonsøkt. I stedet får elevene utdelt hver sin datamaskin, logger inn i LMS og besvarer testen som på forhånd er laget av læreren. Etter at testen er besvart går hver enkelt elev og lærer igjennom hva eleven kan og hva som må jobbes med.

Fordelen med et slikt opplegg som oppstart av et nytt tema er at både eleve og lærer får konkret informasjon om hva hver enkelt elev faktisk kan. Dette bør gi gode muligheter for individuelle tilpasninger. Lærer vil kunne fange opp elever som kan mye fra første økte. Dermed kan disse utfordres fremfor å sitte med alt for lette oppgaver. Kan være en viktig faktor for å bevare motivasjonen i faget!

Jeg tenkter at den største fallgruven ved et slikt opplegg er dårlig stilte spørsmål. Det er her viktig at lærer er bevisst på hvilke type spørsmål som brukes og hvordan disse formuleres. En annen fallgruve kan være at ikke alle elever er like komfortable med bruk av LMS. Det er derfor viktig å forsikre seg om at elle behersker den tekniske delen ved en slik test. Jeg har selv ved flere anledninger ”sett meg blind” på at det som for min egen del er opplagt ikke er det for elevene.

 

Opplegg 2 – Svartedauden

Opplegget er laget for en 7.klasse. Klassen er midt inne i temaet svartedauden. Lærer ønsker å bruke samme test før og etter læringsøkten for å øke engasjement, motivasjon og i tillegg øke læringsutbyttet til den enkelt. Det er også ønskelig for lærer å få et overblikk over hva den enkelte elev får med seg. Opplegget skal undervises over to økter a en klokketime. Første økt tirsdag og andre økt fredag.

Gruppen det her undervises i har stort sett ikke tilgang på datamaskiner. Forberedelser fra lærers side blir derfor å lage flervalgstesten i LMS, skrive den ut og kopiere opp. Etterarbeid for lærer vil være å gå igjennom testene. Som et alternativ til at lærer retter kan elevene eventuelt retter for hverandre.

Gjennomføringen skjer individuelt, og elevene sitter ved egen pult og besvarer testen med penn og papir. Første test gjennomføres umiddelbart etter at elevene kommer inn til første økt. Andre test gjennomføres mot slutten av andre økt.

Jeg ser for meg at pedagogiske gevinster ved et slikt opplegg kan være at elevene selv er mer aktive i egen læring. De blir selv mer bevisste på hva de trenger å trene på og dette kan forhåpentligvis øke motivasjonen for videre arbeid.

Det er viktig at testen ikke blir for lang slik at elevene har tid til å arbeidet med stoffet etter at testen er fullført. Det er også viktig at spørsmålene som stilles er mulig for elevene å besvare ut fra deres kunnskapsnivå.

 

Opplegg 3 – Naturfag

Opplegget er laget for en 7.klasse. Klassen nærmer seg slutten av temaet kjemi i naturfag. Lærer ønsker å benytte post-test i LMS fremfor tradisjonell skriftlig kapittelprøve.

Mål for opplegget er at elevene skal få repetert stoffet fra kapitlet.

Forberedelse fra lærerens side vil være å lage testen i LMS og bestemme seg for kritereiene testen skal gjennomføres etter. Lærer bør på forhånd være bevisst på hva som er målet med testen.

Gjennomføringen foregår ved at hver elev logger på LMS med egen PC og besvarer testen. Testen bygges opp med veiledende tilbakemeldinger og et krav på 80 % rette svar for å bestå testen. Elevene kan maks prøve å gjennomføre testen tre ganger og kan bruke lærebok som støtte under testen.

Jeg ser for meg at den pedagogiske gevinsten ved et slikt opplegg er at elevene får repetert stoffet på en alternatvi og motiverdene måte. Umiddelbare veiledene tilbakemeldinger kan skape motivasjon og mange vil nok ikke tenke over at det faktisk er repetisjon de driver med.

En mulig fallgruve kan være at det er elever som ikke klarer det innefor det gitte antallet forsøk. Dette kan være med å drepe motivasjonen. Det er derfor viktig at lærer på forhånd presiserer at det er viktig å være grundig, bruke boka som hjelpemiddel og ta seg god tid.

 

Oppgave 2 – Realiser testen for ett av oppleggene ( Opplegg 1 – Geometri)

 Jeg har under denne delen av modulen realisert test for opplegg 1 – geometri. Testen er laget i It’s learning da det er LMSet vår kommune har tilgang på.

Testen er vist til kollega. Da vedkommende ikke hadde spesielt mange kommentarer viste jeg testen til et større antall kolleger. Alle er enige om at førtest til temaet er en fin måte å starte temaet på. Selve testen har de ikke særlig kommentarer til da de hverken har benyttet seg av førtest eller er særlig kjent med testverktøyet i It’s learning.

 

Oppgave 3 – Skriv om testen din

For å opprette testen startet jeg med å logge inn i It’s learning og navigere til det ønskede faget. Inne i faget valgte jeg Screen Shot 02-28-16 at 10.48 AM, akkurat som ved ved opplasting av filer osv. I menyen som vises velges Screen Shot 02-28-16 at 10.48 AM 001.  Etter å ha valgt test blir du presentert for følgende skjermbilde:

Opprette test

I dette skjermbildet velges tittel og det kan legges til en kjapp beskrivelse. Legg også merke til at det er mulig å sette tidsfist, type vurdering og hvorvidt testen er obligatorisk eller ikke. Aktiv betyr om testen vises for elevene som ligger i faget hvor testen blir opprettet. Som standard settes testen som ikke aktiv. Dette fordi testen ikke kan endres straks en student har startet testen. Det er derfor veldig viktig å være sikker på at testen er klar før studentene slippes til!

Ved å scrolle litt oppover i skjermbildet over vil disse fanene komme til syne. Screen Shot 02-28-16 at 10.54 AM Vi har nå fylt inn testinformasjonen. Ved å klikke oss over i alternativer vil følgende skjermbilde vises:

 Innstillinger_test

Alternativer-fanen tilbyr et rikt antall innstillinger som kan settes til testen. Her kan det blant annet settes hvordan poeng skal beregnes, hva som skal til for å fullføre testen med godkjent, hvordan spørsmålene vises, hvilken navigering som er lovlig, antall forsøk studenten har, tidsgrense og om det skal gis tilbakemeldinger.

I denne testen ønsker jeg at spørsmålene vises i vilkårlig rekkefølge. Studenter som sitter i nærheten av hverandre vil dermed stort sett ha forskjellige spørsmål oppe på skjermen. Siden dette er en test for å teste hva studentene kan lar jeg radioknappen «uten trekk» stå som den er. Det vil fort slå føttene under studentene dersom de får trekk for å svar feil på noe som ikke er gjennomgått. Jeg ønsker at studentene mine skal kunne se over det de har gjort grundig før de leverer. Jeg lar derfor radioknappen «Fri navigering» stå som den er. Studentene skal bare ha et forsøk og det skal foregå ila en skoletime. Jeg setter derfor tiden 60 min som tillatt makstid. Siden dette er oppstarten av et tema ønsker jeg at elevene får en grundig tilbakemelding. Jeg ønsker derfor ikke at systemet gir tilbakemelding og lar «Ingen tilbakemelding» stå.

Alternativene på denne siden er godt forklart av systemet og krever ikke ytterligere forklaring. Vi er nå klare for å begynne å legge inn spørsmålene.

I det vi klikket lagre ble vi presentert for en oppsummering av testen. Den samme oppsummeringen vises dersom vi trykker på testen i menyen:

Screen Shot 02-28-16 at 11.10 AM

Siden det foreløpig ikke er knyttet spørsmål til testen vises varsel om dette. Vi skal nå legge til spørsmålene. Det gjøres ved å tykke spørsmål-fanen. Vi prsenters da for en oversikt over alle spørsmål:

Screen Shot 02-28-16 at 11.16 AM

Oversikten er foreløpig tom, men vi vil senere ha mulighet for å endre rekkefølgen på spørsmål i dette skjermbildet. I vårt tilfelle er ikke det aktuelt da spørsmålene uansett trekkes i vilkårlig rekkefølge. Dette skjermbildet gir også mulighet for å gå inn å endre eksisterende spørmål. Legg merke til at denne muligheten forsvinner straks en eller flere studenter har startet testen. Legg også merke til raden «maks.poengsum» som vises i toppen. Denne raden angir til enhver tid hva som er maks antall mulige poeng på testen. Siden vi nå ønsker å legge til et nytt spørsmål velger vi Screen Shot 02-28-16 at 11.21 AM fra toppmenyen. Vi presenteres da for følgende liste som er de forskjellige spørsmålstypene en kan velge:

Screen Shot 02-28-16 at 11.23 AM

De forskjellige spørsmålene er forklart i It’s learning dokumentasjonen. Forklaring av spørmålstypene finnes her. Jeg legger nå til spørsmålene og de forskjellige spørsmålene forklares under.

Jeg ønsket med spørsmålene blant annet å se hva elevene husker om vinkler. Det ble derfor opprettet et spørsmål hvor de må finne rett navn til riktig vinkel:

Screen Shot 02-28-16 at 12.05 PM 001

Når testen startes vil det se ut som dette:

Screen Shot 02-28-16 at 12.17 PM

 Andre ganger benyttet jeg klikkpunkt-bilder. Elevene blir da presentert for et bilde og får en kommando som skal utføres. Under er et eksempel:

Screen Shot 02-28-16 at 12.05 PM

Når testen startes vil det se ut som dette:

Screen Shot 02-28-16 at 12.20 PM

Kortsvarsoppgaver er også gode for å teste hva elevene husker. De kan f.eks. brukes til å sette navn på trekanter som vist under:

Screen Shot 02-28-16 at 12.12 PM

Når testen er startet vil det se ut som dette:

Screen Shot 02-28-16 at 12.22 PM

I tillegg ble det benyttet klassiske spørsmål som å velge blant radioknapper, ja/nei spørsmål, velge fra en liste og svare med fri tekst. Svar med fri tekst retter seg ikke selv og krever at lærer i ettertid går inn og retter svaret.

Lik og del:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *