ENKI – Fremtidens måte å lære på?

Jeg har ofte vært på leiting etter undervisningsopplegg som er kreative og som tar «turen» vekk fra den tradisjonelle lærerboka. Ofte har denne letingen resultert i «dårlig fangst». Allikevel, for en tid tilbake kom jeg over onlinespillet ENKI. Jeg tenkte umiddelbart at dette er glimrende. Endelig noen som tar det beste fra spillverden og kombinerer det med undervisning.

Jeg er nok over snittet glad i spill selv, og har derfor mange ganger lurt på hva det er som gjør at barn, unge og voksne kan bruke timesvis foran skjermen med dataspill. Svaret er selvsagt komplekst, men jeg er overbevist om at mye av grunnen ligger i belønningssystemer og umiddelbar respons, antagelig i kombinasjon med konkurranseinstinkt. I ENKI finnes det endelig et spill utviklet for skole som benytter seg av disse teknikkene. Spillet tilrettelegger i tillegg med kommunikasjon og muligheter for samspill som minner om de mest populære MMO-spillene. Selvsagt i en noe enklere form. For deg som ikke er så kjent med prinsippene rundt MMO tenker jeg her på chattemuligheter og det å se hverandre og kunne samarbeide og spille sammen inne i en virtuell verden.

Etter at du som lærer har registrert elevene dine i kontrollpanelet generes det automatisk brukernavn og passord. Brukernavnene og passordene kan automatisk skrives ut som en klasseliste. Lista er klar for klipping, det er derfor fort gjort å opprette bruker/passord og dele ut disse.

Elevene tar seg inn på beta.enkifag.no. Her logger de inn og spillet startes da umiddelbart i nettleseren . Det er ikke behov for ekstrautstyr ut over en vanlig datamaskin. Et headset er allikevel en fordel da det finnes en del lyder i spillet. Når det gjelder nettleser har jeg dårlige erfaringer med Internet Explorer. Vi har hatt mange tilfeller av at spillet ikke starter i IE, men at det kun vises en svart skjerm. Chrome, Firefox og Opera har jeg gode erfaringer med. Spillet lastes da som det skal.

Etter at spillet er lastet inn for første gang presenteres eleven for karakteren sin. Eleven har nå mulighet til å gjøre ønskede endringer med tanke på hår, hårfarge, øyne osv. Straks karakteren er opprettet sendes eleven inn i en liten introduksjonsverden. Her blir det vist og forklart alt som er nødvendig for å begynne å spille. Det være seg alt fra å bevege seg til hvordan løse oppgaver eller skaffe mat. Ja, du må faktisk sørge for å mate karakteren din! Konsekvensen dersom du ikke gjør dette er at du blir slapp og beveger deg langsomt.

Etter at introduksjonen er løst kan elevene velge å dra til forskjellige planeter. Her kan de for første gang «møte» de andre elevene i klassen. I skrivende stund eksisterer det tre planeter. Hver planet representerer ett fag. De tilgjengelige fagene er matematikk, engelsk og naturfag. I tillegg består hver planet av mange land eller områder. Hvert område representerer forskjellige emner innen faget. At hvert emne finnes på forskjellige «brett» gjør det enkelt for læreren å «tvinge» elevene til å arbeide med et bestemt emne.

På hver av planetene bor det innfødte «Microlitter». Hele spillet går i grunn ut på å hjelpe Microlittene med deres problemer. Oppgavene Microlittene trenger hjelp til tar utgangspunkt i målene i lærerplanene til de tre fagene. De trenger hjelp med faglige spørsmål og utfordringer, og du får stjerner og mynter som belønning, etter innsatsen. Hver innbygger kan gi deg opp til seks stjerner. Stjernene brukes til å låse opp nye områder og myntene til å kjøpe nytt utstyr eller gjenstander som trengs. Det er mye motivasjon i det å endelig kunne kjøpe noe du har spart til!

Du sitter nå sikkert med sprøsmålet: «Hvordan kan jeg som lærer ha overblikk og kontroll over det som gjøres i spillet?». Svaret er enkelt. Det geniale kontrollpanelet, som kun læreren har tilgang til, gir deg full kontroll. Her kan du se hvilke emner den enkelt elev har svart på og hvordan vedkommende har gjort det. Du får derfor fort overblikk med tanke på om eleven skjønner temaet, eller om det må mer trening til. I tillegg finnes en aktivitetsstrøm som oppdateres med elevenes resultater i sanntid. Merker du at chatten tar for mye fokus kan du deaktivere hele chatten, eller slå den av kun for enkeltelever. Dette gjøres igjen fra kontrollpanelet.

Noen av oppgavene som løses krever retting fra læreren. Straks en oppgave som trenger tilbakemelding er besvart, vises det i kontrollpanelet. Når læreren går inn på besvarelsen presenteres både elevens besvarelse og fasit. Det er da opp til læreren å tildele eleven det antall stjerner som er fornuftig. I tillegg har læreren mulighet til å gi en skriftlig tilbakemelding med stjernene.

Hvilke erfaringer sitter jeg igjen med etter å ha benyttet meg av spillet en stund? Jeg har testet spillet på tre klasser bestående av ca 60 elever. Elevene er jevnt over positive og supermotiverte. Etter første økt dukket spørsmål som «Kan vi spille hjemme» og «kan jeg sitte inne i friminuttet» opp. Det sier vel ikke så rent lite om motivasjonsfaktoren. Dette synes jeg også gjenspeiler seg i at elever som ofte er litt passive holder fokus gjennom hele økter med ENKI.

På den negative siden blir jeg nødt til å nevne det at det er mye tekst i spillet. Elever som av forskjellige grunner sliter med lesing kan derfor fort få problemer med fremgang. Det ultimate hadde vært om det var mulig å få tekste opplest, men en slik funksjon har jeg ikke funnet.

Alt i alt er jeg superfornøyd med ENKI. Både elevene og jeg synes det er et glimrende alternativ til de klassiske lærebøkene. Jeg gleder meg til fortsettelsen og anbefaler alle lærere på mellomtrinnet å prøve.

Lik og del:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *