Bruk av IKT i skolen – fokuset på rett plass?

Dette blogginnlegget er en del av et arbeidskrav i MOOCen IKT i læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Jeg har lenge vært interessert i IKT. Så lenge jeg kan huske egentlig. Ikke bare det å bytte deler, spille eller programmere, men også hvordan alle mulighetene rundt IKT kan utnyttes. Drar en inn undervisningsperspektivet synes jeg saken blir ennå mer interessant. I mine knappe tre år i skolen har jeg møtt mye fokus på bruk av IKT. Jeg har ennå til gode å høre om en skole som ikke har fokus på IKT. Allikevel er det mye snakk om at skolene ikke er flinke nok til å utnytte mulighetene IKT gir. Jeg synes dette er interessant fordi det tydelig blir satset på området, men resultatet kunne allikevel vært bedre. Hvor oppstår da problemet mellom fokus og det å utnytte mulighetene?

Dette er selvsagt et komplekst spørsmål som vanskelig lar seg besvare, selv ved forskning. I løpet av praksisperodene, og mine år i skolen, følere jeg allikevel at jeg har sett en del faktorer som ofte gjentar seg.

Den mest klassiske føler jeg er: «Vi skal fokusere på IKT». Om du så videre spør hva skolen skal gjøre, er ofte svaret noe sånt som: «Det vet vi ikke, men vi skal ha fokus på IKT». Jeg sitter derfor med følelsen av at skolene ofte benytter seg av IKT bare for å gjøre det. De benytter det ikke for å få en «gevinst». Jeg mener denne «gevinsten» er helt avgjørende. Jeg tør påstå at det kreves planlegging for å få noe ut av bruken. Føler en ikke at en får noe ut av å bruke IKT er jeg ganske sikker på at det kun føles som merarbeid. Da mener jeg at en skal styre unna og heller holde seg til mer klassiske metoder.

Med jevne mellomrom har jeg også møtt på frustrerte lærere. Og da tenker jeg ikke på frustrasjon over klassikere som elever eller lignende, men frustrasjon rundt det at de må benytte seg av systemer eller programvare de ikke ser nytten av. Mye av dette tror jeg skyldes det jeg nevnte i det forrige avsnittet. I tillegg tror jeg denne frustrasjonen oppstår fordi de ikke selv har tilegnet seg de nødvendige verktøyene. Det finnes som regle alltid et alternativ til systemet eller programvaren de ser på som frustrerende, men på grunn av manglende oversikt, har de ikke alternativer å velg mellom.

Den tredje faktoren, er den som på mange måter irriterer meg litt. Jeg tenker da på utsagn som: «Nei, det kan jeg ikke bruke. Vi har jo ikke hatt kurs». Akkurat her føler jeg veldig mange bommer. Tror de virkelig at de kan alt etter å ha gjennomført kurs? Det er i hvert fall ikke slik jeg ser på kurs. I mine øyne er kursing innen IKT ment å informere, vise frem mulighetene som finnes. Det å lære seg å bruke programvaren mener jeg er opp til den enkelt. Straks læreren kjenner til programvaren og bruksområdet, mener jeg det kun er timer foran skjermen som skal til for å lære seg å bruke det. Det kan selvsagt hjelpe med veiledning og en innføring, men det er til syvende og sist den som skal bruke programmet som må lære seg å bruke det. Derfor mener jeg utsagnet først i dette avsnittet bommer. Min påstand er at programvaren er klar til testing straks den er kjent.

Det siste jeg har merket meg er at Word kan brukes til ALT! I mine ører kjempemerkelig! Det henger vel sammen med at en velger det en er kjent med? For er det noe de fleste lærere kan så er det akkurat Word. Nok en gang blir det nok avgjørende at læreren kanskje ikke kjenner til mulighetene. For hva er logikken bak det å benytte seg av Word når en jobber med sammensatte tekster? Er det ikke da mer naturlig å i hvert fall velge PowerPoint som er laget med tanke på effekter, bilder osv?

Hvordan er din og din skoles bruk av IKT? Kjenner du deg igjen i dette? Enig? Uenig?

Lik og del:
Skriver om IT, elektronikk og bruk av dette i skolen. Håper at jeg med denne siden kan dele noe av det jeg gjør med andre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *